Elektrický obvod

Súhrn prvkov, ktoré spoločne vytvárajú cestu pre voľný prechod elektrického prúdu. Táto cesta je uzavretá a spojenie týchto prvkov musí byť vodivé. Navzájom spájame zdroj elektrického prúdu a elektrických spotrebičov. Spájacie cesty sa nazývajú vodiče.

Elektrický obvod tvoria:

  • Zdroj napätia
  • Spotrebič
  • Spínač
  • Spojovacie vodiče

Jednotlivé prvky v obvode charakterizujeme iba pomocou ich elektrických vlastností.

Základné elektrické prvky, z ktorých tvoríme elektrické obvody, sú elektrické dvojpóly (jednobrany).

Jednobran = útvar s dvoma svorkami.

Rozdeľujeme ich na:

  • Jednoduché
  • Zložené

Jednoduchý jednobran nemožno ďalej rozložiť na ďalšie jednoduchšie jednobrany (napr. odpor).

Zložený jednobran sa skladá z niekoľkých jednoduchých jednobranov, ktoré sú navzájom pospájané, pričom nás nezaujíma, aké je vnútorné zapojenie. Zložený jednobran nás zaujíma ako jeden celok pripojený dvoma svorkami na vonkajší obvod.

Video: Ako zapojiť elektrický obvod

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *