Preklápacie obvody typu T a D

Preklápací obvod T (Toogle – preklopiť)

– asynchrónny je preklápací obvod s jediným vstupom T

– synchrónny je preklápací obvod so vstupom T a hodinovým vstupom C.

Asynchrónny preklápací obvod T je možné vytvoriť napríklad z obvodu JK prepojením všetkých jeho vstupov J, K a C do jedného: J = K = C = T .

Značka:

Realizácia:

Synchrónny preklápací obvod T je možné vytvoriť napríklad z :

– obvodu JK prepojením jeho vstupov J a K do jedného: J = K = T

– hranou synchronizovaného preklápacieho obvodu RST a invertora.

Značka:

Realizácia:

Obvod T tvorí základ čítačov a deličiek frekvencie. Po privedení pravouhlého signálu s frekvenciou f na vstup T asynchrónneho obvodu T (prípadne na vstup C synchrónneho obvodu pri súčasnom nastavení vstupu T na log.1), dostaneme na jeho výstupe signál s frekvenciou f/2.

Preklápací obvod D (Delay – zdržanie) je synchrónny preklápací obvod s dátovým D (Data) a hodinovým C (Clock) vstupom. Možno ho vytvoriť z obvodu RST tak, že na vstup S privedieme priamo hodnotu vstupu D a na vstup R jeho negovanú hodnotu

Značka: 

                                           

Realizácia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *