Tyristory

Tyristor sú polovodičové spínacie súčiastky, ktoré je možné spínať a vypínať pomocou prúdového impulzu privedeného do riadiacej elektródy, pričom po odznení tohto impulzu ostáva tyristor v danom spínacom stave (vypnutý alebo zopnutý). Z hľadiska jeho princípu činnosti je možné označiť tyristor za súčiastku s bistabilnými regeneratívnymi spínacími charakteristikami. Funkcia bipolárnych tranzistorov sa od tyristorov líši v tom, že pre ich udržanie zopnutého stavu je nutný trvalý prúd privádzaný do báze tranzistora. Preto je možné pomocou tyristorov spínať veľké výkony pri jednoduchom riadiacom obvode s malým príkonom. 

Tyristory sa spínajú privedením prúdu IG do riadiacej elektródy. Ak je riadiaca elektróda vyvedená v oblasti katódy musí na nej byť pri spínaní kladné napätie. Ak podľa Obr.  nebude spínač zopnutý, bude tyristor v nevodivom stave. Zopnutím spínača začne do riadiacej elektródy tiecť prúd vplyvom čoho dôjde k presunu nosičov náboja do oblasti P Obr.vľavo). Vplyvom toho dôjde k zníženiu prierazného napätia priechodu J2 pričom veľkosť tohto zníženia je závislá na veľkosti prúdu IG. Po znížení veľkosti prierazného napätia priechodu J2 dôjde k riadenému prierazu a tyristor začne viesť. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *