Preklápacie obvody typu R-S

Preklápací obvod RS je najjednoduchší asynchónny bistabilný preklápací obvod. Má dva vstupy: R (Reset – nulovanie) a S (Set – nastavenie). Uložená hodnota je k dispozícii na výstupe Q. Obvykle je k dispozícii aj negovaný výstup Q.

Základný stav oboch vstupov je log.0. V tomto režime si obvod pamätá naposledy nastavenú hodnotu. Privedením log.1 na vstup S sa obvod nastaví (Q = log.1) a vďaka vnútornej spätnej väzbe zostane nastavený aj po návrate vstupu S na log.0. Privedením log.1 na vstup R sa vynuluje (Q = log.0) a rovnako zostane vynulovaný aj po návrate R na log.0. Kombinácia R = S = log.1 sa nazýva zakázaný (alebo tiež nestabilný, hazardný) stav, pretože pri ňom nie je definované v akom stave zostane obvod po návrate R a S na log.0.

Značka:

Realizácia:

Asynchónny RS obvod

Klopný obvod vytvoríme pomocou dvoch invertorov, ku ktorým pripojíme dva vstupy. Lenže keď chceme do pamäťovej bunky zapisovať, t. j. Nadstavovať výstup Q na hodnotu 0 alebo 1, musíme použiť namiesto dvoch inventrorov dvojstupňové hradlá NAND a prepojiť ich dokopy s dvoma inventromi. Tak dostaneme asynchrónny RS obvod.

Obvod:     

                                                     

Synchrónny RS obvod

V sekvenčnom logickom obvode je potreba, aby sa nadstavovanie alebo nulovanie klopných obvodov vykonávalo synchrónne s hodinovými impulzami. To spravíme tak, že namiesto dvoch invertorov použijeme hradlá NAND, ktoré otvárame hodinovými impulzami. Tak nám vznikne synchrónny RS obvod.

Obvod:

Pravdivostná tabuľka je taká istá, ale za predpokladu, že C=1. Ak C=0 a RS menia hodnoty, tak výstup zostáva bez zmeny. Nedefinovaný stav RS obvodu je odstránený zavedením ďalšej spätnej väzby do obvodu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *