Optické vedenia

Slúžia na prenos elektromagnetických vlnení, ale podstatne vyšších frekvencií (stovky THz).

Vo všetkých sieťach (LAN,MAN,WAN) sa stále viac presadzuje optoelektronika. Prenosovým médiom optických signálov sú sklenené vlákna. Sú dnes používane i v prípojkách k užívateľom. Novo zriaďované diaľkové vedenia dnes používajú už len optické káble.

Nosičem informací při přenosu po optických ka belech je světlo. Modulace napětí elektrického signálu je převedena na modulaci intenzity svět la resp. infračerveného záření a pak zpět na mo dulaci elektrického napětí.

Optické vysielače

Sú to prvky, ktoré menia elektrický signál na optický.

         Poznáme 2 zákl. druhy :                    

– LED

– LD  laserová dióda

LED:
  • má široké spektrum svetla, kt. vyžaruje, preto sa výkon rozkladá na väčšiu šírku
  • prenosová rýchlosť asi 100Mbit/s,
  • malá účinnosť
  • na zaostrenie sa používa šošovka
  • použ. v mnohovidových kábloch

LD:

  • má podstatne užšie vyžar. spektrum, teda vyššiu účinnosť
  • prenosová rýchlosť  x Gbit/s, je tepelne závislá, preto sa musí chladiť (mikroklíma)
  • má koherentné žiarenie
  • použ. v monovodových kábloch

Prenosové vlastnosti optických sklenených vláken

Konštrukcia káblov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *