Elektrónka

Elektrónka je zasklená, kovová alebo keramická vákuovaná banka, ktorá pracuje na princípe vedenia elektrického prúdu vo vákuu.

V elektrónkach sa využíva prenos elektrónov medzi katódou a anódou. Elektróny vystupujú z katódy, sú emitované a dopadajú na anódu, ktorá obklopuje katódu. Elektróny zachytené anódou vytvárajú anódový prúd.

Aby elektróny mohli byť emitované, musia byť splnené určité podmienky:

  1. anóda musí mať voči katóde kladné napätie ktoré nazývame anódové napätie (desiatky V až jednotky kV)
  2. katóda musí byť schopná emitovať elektróny
  • Aby elektrón mohol opustiť anódu, musí svojou kinetickou energiou prekonať zrkadlovú silu, ktorá sa snaží vrátiť ho späť.
  • V súčasnosti sa elektrónky nepoužívajú, nahradili ich tranzistory a integrované obvody. Výnimkou z uvedeného dlho boli TV obrazovky a počítačové monitory, ktoré sú svojou podstatou tiež elektrónky.

Elektrónku bez mriežok nazývame dióda:

Dióda 
f – žeravenie,
k – katóda,
a – anóda

Elektrónku s jednou mriežkou trióda:

Trióda 
f – žeravenie,
k – katóda,
g1 – mriežka,
a – anóda

Elenktrónku s dvoma mriežkami tetróda:

Tetróda 
f – žeravenie,
k – katóda,
g1, g2 – mriežky,
a – anóda

Elektrónku s tromi mriežkami pentóda:

Pentóda 
f – žeravenie,
k – katóda,
g1, g2, g3 – mriežky,
a – anóda

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *