Coulombov zákon

Coulombov zákon je fyzikálny zákon vyjadrujúci veľkosť a smer sily (tzv. Coulombova sila), ktorou pôsobí statický elektricky nabitý objekt veľmi malých rozmerov (v ideálnom prípade bod)  na iný objekt veľmi malých rozmerov. 

Dve elektricky nabité telesá pôsobia na seba vzájomnými príťažlivými alebo odpudivými silami. V dôsledku elektrostatickej indukcie pôsobia na seba príťažlivými silami aj elektricky nabité a elektricky nenabité telesá. Keďže príčinou síl je elektrický náboj, nazývajú sa elektrické sily.

Vzájomné silové pôsobenie elektricky nabitých telies možno popísať pomerne jednoduchými vzťahmi, pokiaľ sa tieto telesá nachádzajú v pokoji – nepohybujú sa. Hovoríme, že telesá a častice sú statické, a preto celú túto oblasť javov nazývame elektrostatikou. Akonáhle sa nabité častice začnú pohybovať objavujú sa nové efekty – magnetické polia a pri ich zrýchlenom pohybe sa pozoruje dokonca vyžarovanie elektromagnetických vĺn.

Znenie  Coulombovho  zákona je nasledovné:

Veľkosť sily medzi dvoma bodovými nábojmi je priamo úmerná veľkostiam súčinu nábojov a nepriamo úmerná druhej mocnine vzdialenosti medzi nimi.

Vzorec:

Elektřina a magnetismus

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *