Protokol: meranie FOTO diódy

1. ÚLOHA:          Zmerajte statické charakteristiky fotodiódy 1PP75                      a) v priamom smere If = f(Uf)                      b) zmerajte jej charakteristiku naprázdno kedy: UL = (E) 2. POSTUP: a) V katalógu sme zistili hodnotu špičkového priepustného prúdu I F MAX = 50 mA. Diódu zapojíme podľa schémy. Prepínač je v polohe A – A. Závislosť na V-A charakteristike …

KÓDER

Kóder je funkčný blok, ktorý má n vstupov a m výstupov. V prípade nášho kódera môže len 1 vstupná premenná mať hodnotu 1. Pravdivostná tabuľka pre kombinačný logický obvod, ktorý realizuje prevod z kódu „1 zo 7“ na kód BCD.   BCD desiatkové číslo y2 y1 y0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 …

Volt-Ampérová charakteristika

• je to grafické znázornenie závislosti elektrického prúdu na napätí • vyjadruje vlastnosti elektronických prvkov • podľa tvaru charakteristiky poznáme prvky:  lineárne (rezistor, kondenzátor, cievka) nelineárne (dióda) • u lineárnych prvkov môžme určiť prúd z ohmovho zákona, pretože majú V-A     charakteristiku priamkovú

Relé

Relé je súčiastka, ktorá pozostáva zo spínača a cievky (elektromagnetu), ktorá pôsobením elektrického prúdu (prípadne svetla alebo tepla) v jednom obvode zapne alebo preruší elektrický prúd v druhom elektrickom obvode. Relé sa používa na riadenie malých záťaží ako osvetlenie alebo signálne systémy.Ochranné relé (safety relay) tvorí jeden zo základných prvkov v zabezpečovacích zariadeniach. Schéma Princíp fungovania Relé: Relé sa v …

LED dióda

LED dióda je elektronická polovodičová súčiastka, ktorá obsahuje P-N prechod. Táto technológia je už stará viac ako 40 rokov ale až posledných asi desať rokov je ich výroba rozšírená masovo. Jednak je technologicky úplne na inej úrovni, svetelný tok sa vyrovná alebo dokonca prekoná iná konvenčné svietidlá a náklady na výrobu sú stlačené na minimum. LED …

Zenerova dioda

Zenerova dióda (hovorovo zenerka), pomenovaná podľa am. fyzika C. Zenera, je  plošná polovodičová dioda s veľmi tenkým priechodom PN. Pri pôsobení napatia v závernom smere vzniká vo vyprázdnenej oblasti tak veľká intenzita elektrostatického poľa, že sa vytrhávajú elektróny z väzieb kryštálovej mriežky. To má za následok prudký vzrast minoritných nosičov náboja. Pri dosiahnutí určitého napätia v závernom smere nastane nedeštruktívny prieraz – prudko …

Stýkač

Stýkač je elektromagneticky ovládaný spínač pre spínanie elektrických obvodov stredného a vysokého výkonu. Princípom činnosti je podobný relé (kovová kotva, mechanicky spriahnutá s jedným alebo viacerými silovými spínacími kontaktmi je pritiahnutá magnetickým poľom cievky), je však skonštruovaný s ohľadom na špecifiká spínania a rozpájania výkonových (silových) elektrických obvodov (potreba zhášania oblúkových výbojov po rozpojení obvodu a pod.) Hlavné (silové) kontakty stýkača bývajú na rozdiel od …

Unipolárny tranzistor

Unipolárny tranzistor (FET, Field Effect Transistor) Pri unipolárnych tranzistoroch riadený prúd prechádza len polovodičom jedného typu. Majú teda veľmi malý úbytok napätia v zopnutom stave. Ovládajú sa iba napätím. Majú teda veľmi veľký vstupný odpor (rádovo MΩ). Unipolárne tranzistory sú riadené napätím (elektrostatickým poľom) na riadiacej elektróde (gate)[4]. Unipolárny sa im hovorí preto, že používajú len …

Tranzistor

Tranzistor je elektronická súčiastka používaná v obvode na riadenie veľkého množstva prúdu alebo napätia s malým množstvom napätia alebo prúdu. To znamená, že ho možno použiť na zosilnenie alebo prepínanie (usmerňovanie) elektrických signálov alebo napájania, čo umožňuje jeho použitie v širokej škále elektronických zariadení.V dnešnej dobe sú tranzistory takmer v každom elektronickom zariadení. Pracujú spoľahlivo v mnohých aplikáciách ako diskrétne …

USMERŇOVAČ

Usmerňovač je zariadenie, ktorým sa mení striedavný elektrický prúd na jednosmerný. V súčastne jdobe poznáme 3 druhy usmerňovačov: -Jednocestný usmerňovač Je najjednoduchší a najlacnejší usmerňovač. Jeho nevýhodou je veľké zvlnenie usmerneného prúdu. Používa sa preto tam kde, sa na výsledok usmernenia nekladú osobitné požiadavky. Jednocestný Usmerňovač Dióda prepúšťa prúd len v kladných polperiódach a počas zápornej …