Fyzikálne veličiny, jednotky a ich rozmery     

Fyzikálne veličiny opisujú vlastnosti, stavy a zmeny hmotných objektov, ktoré možno merať. Na označovanie fyzikálnych veličín sa používajú dohodnuté značky (napr. m – hmotnosť, F – sila). Fyzikálna veličina je určená číselnou hodnotou a jednotkou. Medzinárodná sústava jednotiek – sústava SISústavu SI tvorí sedem základných jednotiek, odvodené jednotky, násobky a diely jednotiek. Veličina – Značka …

Elektrotechnika a jej význam

Elektrotechnika sa zaoberá všetkou elektrotechnikou okolo nás. Jednou z najdôležitejších oblastí elektrotechniky je mikroelektronika, ktorá sa zaoberá hlavne vývojom, výrobou a využitím integrovaných obvodov, čipov Integrované obvody umožňujú stavbu zložitých funkčných celkov, rozsiahlych paliet, rýchlych prevodníkov a ďalších funkčných blokov s vysokým výkonom Elektrická energia sa ľahko prenáša a vyrába, môžeme ju premeniť na iný …

eleI.

uvod do eleteoria…..