Usmerňovacia dióda

Dióda je polovodičová súčiastka, ktorá vedie elektrický prúd len jedným smerom. Hovoríme, že prúd usmerňuje. Znesie do tisíc voltov v závernom smere a bežne jednotky až desiatky ampérov v priepustnom smere. Výkonové usmerňovacie diódy, ktoré sa montujú na chladiče (zváračky, usmerňovače pre trolejbusy atd….), znesú stovky ampérov v priepustnom smere. Úbytok napätia na kremíkovej dióde …

Transformátor

Slangovo sa nazýva aj trafo, je to zariadenie ktoré mení napätie a prúd na striedavé napätie a prúd iných hodnôt, ale rovnakej frekvencie. Transformátor pracuje len s napätím ktoré sa mení striedavým alebo jednosmerným pulzujúcim napätím. Pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie ( je to jav pri ktorom vo vodiči dochádza ku vzniku indukovaného elektromagnetického napätia …